Over Oma's Kip

De site waar u ouderwets lekker pluimvee vlees kunt bestellen.

 

Onze Oma's Kip is een vleeskuiken dat langzaam heeft gegroeid en een prima leven heeft gehad. Dit heeft uiteindelijk baat bij de smaak van de kip. Onze kippen voldoen aan het keurmerk van de dierenbescherming. Dit houdt in dat onze kippen minimaal 56 dagen leven en dat het gaat om een langzaam groeiend kippenras. Wij strooien elke dag graan bij en zorgen voor een dag- en nachtritme. Er is daglicht in onze stal en ze kunnen scharrelen in een buitenuitloop dat overdekt is voor de regen en warmte. Kortom; de lekkerste kip!

 

- PRODUCTIE - 

De productie van pluimveevlees is een samenspel van specialismen. Ook de Familie van Bommel heeft te maken met een keten van verschillende, gespecialiseerde bedrijven. Op fokbedrijven worden rassen geselecteerd en verder verbeterd. Er is gekozen om het ras Hubard te nemen, dit omdat het een robuust ras is dat goed tegen een stootje kan. Zoals kou, en is een langzaam groeiend ras. Deze dieren zijn eigenlijk de grootouders van de uiteindelijke scharrel vleeskuikens. Hun kuikens gaan als ze geboren zijn naar een ander bedrijf; naar de vermeerderaars.
 

 

 

- DUURZAAM - 
Door duurzaam te werken wil Pluimveebedrijf van Bommel de kwaliteitsproducten leveren die de consument vraagt en daarbij het draagvlak voor de productie behouden. Het idee over duurzaamheid rust op drie pijlers: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Voor familie van Bommel zijn alle drie de pijlers van duurzaamheid: Planet, People en Profit even belangrijk. De juiste balans tussen die elementen is een zoektocht. Door er bewust er mee bezig te zijn, is er een toekomst voor de scharrel pluimvee.

 

Bij de vermeerderaar worden de ouders van de vleeskuikens, hennen en hanen, gekruist. Met als resultaat broedeieren. Deze bevruchte broedeieren worden overgebracht naar een broederij Probroed en Sloots, waar ze in grote aantallen machinaal uitgebroed worden. De ontwikkeling van het kuiken in het ei duurt 21 dagen. Dan komen de kuikens uit, die dan al snel worden overgebracht naar de stallen van de familie van Bommel.

Bij pluimveebedrijf van Bommel worden de  scharrel vleeskuikens losgelaten, goed verwarmde stal van 36 graden, met strooisel op de bodem.  Voer wordt er op papier gedaan, zo dat de kuikens door het ritselen van het papier gemakkelijk het kippenvoer van Coppens Diervoeding kunnen vinden. Een goede start is gemaakt!

 

- KWALITEIT - 

Pluimveebedrijf van Bommel doet mee aan de Integrale Keten Beheersing (IKB), een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van o.a. scharrel pluimveevlees. Het systeem is opgezet om de consument een hoogwaardig en veilig product te garanderen. De IKB Kip-regeling waarborgt de kwaliteit van voedingsmiddelen in samenhang met de gezondheid van mens, dier en milieu. IKB omvat een systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de productieketen, van het boerenbedrijf tot het slachthuis en de winkel. In elke fase is bekend wat er in de voorgaande fase is gebeurd. IKB Kip omvat dus de totale productiekolom, zoals pluimveehouderijen, verwerkende bedrijven en verkooppunten.IKB-deelnemers verstrekken garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. De deelnemende boeren krijgen een certificaat. De IKB-controles omvatten onder andere administraties en bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne. Bij IKB worden geen extra eisen gesteld die gericht zijn op het milieu of dierenwelzijn. Het keurmerk voor Integrale Keten Beheersing (IKB) geeft aan dat bij productie, transport en verwerking van kip de regels worden nageleefd en dat extra controles plaatsvinden. Verder wordt er nog een extra keur merk gevoerd, en wel “beter leven “dit is van de Dierenbescherming. Dit zijn dus extra regels op het IKB-Kip.

 

 

Kwaliteitseisen dierenbescherming beter leven ster 1

De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

 

- Er leven gemiddeld 11 kippen op 1 m²

Kippen kunnen naar buiten, in een overdekte omgeving

- Kippen krijgen extra graan bij gestrooid

- Er is strooisel aanwezig in de stalKippen krijgen daglicht

- Een dag en nacht ritmeBalen strooi aanwezig

- Geen gebruik van antibioticaHet zijn langzaam groeiende kippenrassenKippen worden minimaal 56
  dagen oud (8 weken)

 

- VEILIGHEID - 

Preventie, bewaking en bestrijding – het zijn de belangrijkste pijlers onder een goede diergezondheids-zorg. Men besteedt maximale zorg aan het voorkomen van dierziekten; dat is altijd beter dan genezen. Om uitbraken van ziektes vóór te zijn, heeft de Nederlandse overheid in sommige gevallen preventieve vaccinaties verplicht. Denk hier bij aan aviaire influenza (vogelspest).

 

Dierenartsencombinatie Zuidoost in Gemert, begeleid en doet alle onderzoeken op het bedrijf. In alle schakels van de productieketen wordt stelselmatig onderzoek gedaan naar de gezondheid en hygiëne van de producten. De pluimveesector heeft zelf initiatieven genomen om - naast de verplichte bestrijding van de bacterie salmonella - ook campylobacter te bestrijden.

 

 

 

De salmonella- en campylobacteraanpak is onderdeel van IKB. Zo worden garanties gegeven over de constante kwaliteit en betrouwbaarheid van de kipproducten. Nederland is toonaangevend wat betreft salmonellabeheersing. Het door Nederland ontwikkelde salmonellabeleid vormt de basis van het huidige Europese salmonellabeleid.

 

- IN DE KEUKEN - 

Net als alle voedingsmiddelen kan ook kip micro-organismen bevatten die ziektes kunnen veroorzaken. Bacteriën, virussen, parasieten en schimmels zitten in het milieu. Ze komen voor op tal van plaatsen, producten en voedingsmiddelen zonder dat we ze direct zien. Ook op rauwe kip, in de keuken en op je handen. Bacteriën vermenigvuldigen zich in een warme en vochtige omgeving. Geef ze minder kans door kip altijd koel te bewaren.

Vanaf de winkel in een koeltas en thuis direct in de koelkast op de koudste plek. De koelkasttemperatuur moet niet hoger zijn dan 4 °C. Bewaar verse kip niet langer dan 3 dagen na de aankoopdag. Houd kip gescheiden van ander rauw of bereid vlees. Bewaar diepvrieskip altijd bij -18 °C.

 

 

- KIPTIPS - 

- Koop kip zo vers mogelijk, let op de datum en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.

- De houdbaarheidsdatum is alleen gegarandeerd bij een onbeschadigde verpakking.

- Was regelmatig je handen met water en zeep als je in de keuken met verse producten zoals kip werkt.

- Dat voorkomt het verplaatsen van bacteriën van de ene naar de andere plek (kruisbesmetting).

- Gebruik voor verschillende handelingen niet dezelfde keukenspullen en maak ze direct schoon.

- Leg gare kip niet op een plank waar eerder rauwe kip op heeft gelegen.

- Ontdooi kip een dag van tevoren in de koelkast.

- Leg kip niet in warm water, op de verwarming of in de zon om snel te ontdooien.

- Zorg dat kip altijd goed gaar is na bereiding.

- Bereide, gare kip kan bewaard worden in de koelkast, maar niet langer dan drie dagen.In de diepvries
  bij -18 °C kun je kip twee tot drie maanden bewaren.

- Gaar 'dikke' kipdelen altijd voor, als er wordt gebarbecued.

 

Horsterweg 39D     5811 AA Castenray      Nederland     

contact@omas-kip.nl     0478571341

 

  • Facebook Social Icon